กิจกรรมต่างๆ
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 209
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 471
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 891
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1029
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2171
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 553
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1064
33 รูปภาพ
พิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
25-07-2018
จำนวนคนดู : 33
4 รูปภาพ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ โดย. นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช
25-06-2017
จำนวนคนดู : 209
8 รูปภาพ
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช
03-03-2016
จำนวนคนดู : 471
 
1
  
2
  
3