กิจกรรมต่างๆ
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 79
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 330
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 804
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 943
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2058
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 461
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 958
4 รูปภาพ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ โดย. นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช
25-06-2017
จำนวนคนดู : 79
8 รูปภาพ
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช
03-03-2016
จำนวนคนดู : 330
9 รูปภาพ
08-07-2014
จำนวนคนดู : 804
 
1
  
2