กิจกรรมต่างๆ
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 180
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 437
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 867
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1010
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2138
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 531
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1039
4 รูปภาพ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ โดย. นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช
25-06-2017
จำนวนคนดู : 180
8 รูปภาพ
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช
03-03-2016
จำนวนคนดู : 437
9 รูปภาพ
08-07-2014
จำนวนคนดู : 867
 
1
  
2