กิจกรรมต่างๆ
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 575
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 898
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1163
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1335
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2790
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 965
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1564
12 รูปภาพ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
13-08-2020
จำนวนคนดู : 31
8 รูปภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ พมจ.นครนายก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
13-08-2020
จำนวนคนดู : 30
17 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับงานสาธารณสุข รณรงค์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 150
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5