กิจกรรมต่างๆ
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 116
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 376
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 835
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 977
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2095
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 491
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 990
4 รูปภาพ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ โดย. นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช
25-06-2017
จำนวนคนดู : 116
8 รูปภาพ
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช
03-03-2016
จำนวนคนดู : 376
9 รูปภาพ
08-07-2014
จำนวนคนดู : 835
 
1
  
2