กิจกรรมต่างๆ
21 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 65
18 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 78
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 355
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 837
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1211
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1423
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1570
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 3151
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1256
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1971
21 รูปภาพ
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช
16-11-2021
จำนวนคนดู : 91
11 รูปภาพ
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
28-09-2021
จำนวนคนดู : 120
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8