กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 187
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 684
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1045
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1292
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1439
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2982
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1109
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1756
17 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับงานสาธารณสุข รณรงค์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 294
9 รูปภาพ
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 413
14 รูปภาพ
นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายสรศักดิ์ นาคอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เข้าร่วมประกอบพิธีการรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน
11-10-2019
จำนวนคนดู : 400
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5