กิจกรรมต่างๆ
21 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 65
18 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 78
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 355
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 836
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1210
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1423
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1569
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 3150
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1256
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1971
17 รูปภาพ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
08-10-2020
จำนวนคนดู : 655
12 รูปภาพ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19 )
13-08-2020
จำนวนคนดู : 357
8 รูปภาพ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ พมจ.นครนายก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
13-08-2020
จำนวนคนดู : 313
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8