กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 187
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 683
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1043
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1292
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1439
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2980
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1109
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1755
4 รูปภาพ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ โดย. นักเรียนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช
25-06-2017
จำนวนคนดู : 683
8 รูปภาพ
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช
03-03-2016
จำนวนคนดู : 1043
9 รูปภาพ
08-07-2014
จำนวนคนดู : 1292
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5