กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 9
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 596
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 919
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1183
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1355
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2833
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 994
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1608
17 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับงานสาธารณสุข รณรงค์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 173
9 รูปภาพ
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 224
14 รูปภาพ
นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายสรศักดิ์ นาคอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เข้าร่วมประกอบพิธีการรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน
11-10-2019
จำนวนคนดู : 255
16 รูปภาพ
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ บ่อน้ำเปรี้ยว อุโมงค์คลอง 29 หมู่ 2 ต.บางปลากด
10-10-2019
จำนวนคนดู : 228
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5