กิจกรรมต่างๆ
1 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 61
4 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 626
8 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 950
9 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1215
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1385
14 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 2873
16 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1032
7 รูปภาพ
จำนวนคนดู : 1645
17 รูปภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับงานสาธารณสุข รณรงค์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 229
9 รูปภาพ
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 312
14 รูปภาพ
นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายสรศักดิ์ นาคอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เข้าร่วมประกอบพิธีการรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน
11-10-2019
จำนวนคนดู : 311
16 รูปภาพ
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ บ่อน้ำเปรี้ยว อุโมงค์คลอง 29 หมู่ 2 ต.บางปลากด
10-10-2019
จำนวนคนดู : 269
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5