องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 8]
 
  เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และ 5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติดเป็นคนใหม่[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 52]
 
  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 นครนายกเกมส์ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 สุพรรณิการ์เกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จังหวัดนครนายก[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 42]
 
  ประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 92]
 
  ร่วมจัด ร่วมมอบ ถุงยังชีพ อำเภอองครักษ์[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 74]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 47]
 
  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566[วันที่ 2023-10-13][ผู้อ่าน 49]
 
  ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย)[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 44]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-14][ผู้อ่าน 38]
 
  ผลการประเมิน "ITA" ประจำปีพ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 92]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12