องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และ ชมรม To Be Number One บ้านบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส


สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และ ชมรม To Be Number One บ้านบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลบางปลากด

#ด้วยความห่วงใย

2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10