องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ภาพการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส


???? ภาพการอบรม "โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (แทนตำแหน่งที่ว่าง) "

????ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

????ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

????????????????????????????????????????????????????????????????????

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-07
2022-05-18
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-03