องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

               องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น โดยจัดทำกิจกรรมวันต้นไม้ประำปีของชาติ พ.ศ.2565 ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนสายคลองลึก (ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-07
2022-05-18
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-03