องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนสายคลองลึก (ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด)

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-06
2022-08-23
2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24