องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม


โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและถนนสวยงาม

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนสายคลองลึก (ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด)

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-07
2022-05-18
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-03