องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

- วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-07
2022-05-18
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-03