องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตและปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตและปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน์

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-06
2022-08-23
2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24