องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตและปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

พร้อมด้วยนิติกร และพนักงานส่วนตำบล

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

สาขาองครักษ์ ตรวจสอบทำการรังวัด กำหนดแนวเขตและปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน์

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-06-07
2022-05-18
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-03