องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง


ภาพการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2565

และ

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายยศกลินทร์  แก้วเกิด  นิติกรปฏิบัติการ

และ

นางวรสุดา  เป้าทอง  หัวหน้าสำนักงานปลัด

2022-09-23
2022-09-20
2022-09-06
2022-08-23
2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24