องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


งานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว งานสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565


ภาพงานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัว งานสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครนายก

และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นางสาวสุนันท์  ศรีวิลัย  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10