องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการ Child Protection Safety ผู้พิทักษ์คุ้มครองเด็ก รุ่นที่ 1


ภาพงานการเข้าร่วมโครงการ Child Protection Safety
ผู้พิทักษ์คุ้มครองเด็ก รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-06
2022-08-23
2022-08-02
2022-07-19
2022-07-11
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-24