องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การเข้าร่วมรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก


วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

• นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้มอบหมายให้ นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก (ด้านการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล เข้มแข็ง)

• ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-08
2022-09-07