องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


" มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยฯ"


" มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย ฯ สภากาชาดไทย"

???? วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารโดมวัดประสิทธิเวช

????? นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกับ นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก

????? โดย นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอองครักษ์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ สำหรับพื้นที่ตำบลบางปลากดมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประสบภัยน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน จากการที่ฝนตกปริมาณมากและการระบายน้ำ ฯ

???? พร้อมด้วย นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอองครักษ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนินการลงพื้นที่มอบ "ชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย" ของสภากาชาดไทย จำนวน 1,200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฯ ในพื้นที่ตำบลบางปลากด

2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-08
2022-09-07