องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด "จากปัญหาน้ำท่วม"


???? ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน

• ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ตำบลบางปลากด มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากดได้รับผลกระทบและประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะ หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1 บริเวณหมู่บ้านสวนแสนสุข

• จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลากด

2023-12-05
2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08