องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด "มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"


• มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย •

???? ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน อำเภอองครักษ์ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบางปลากด ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน

???? องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

• นำโดย นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วย รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลบางปลากด

2023-12-05
2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08