องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


เชิญชวน "ทำหมันหมาแมว"


เชิญชวน “ทำหมันหมาแมว”

โดยหน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ วัดอรุณฉายาราม

2023-03-23
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07
2023-03-03
2023-02-27
2023-02-02
2023-01-25
2023-01-18