องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


เชิญชวน "ทำหมันหมาแมว"


เชิญชวน “ทำหมันหมาแมว”

โดยหน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ วัดอรุณฉายาราม

2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-08
2022-09-07