องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565


???? วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

• ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565

- เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

- นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประชุมหารือข้อราชการ การปฏิบัติราชการ

- กำชับแนวทางปฏิบัติงาน ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต

- แจ้งเรื่อง Kick Off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23