องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


แนวปฏิบัติ Do s & Don ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด


แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

           องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

                                         

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23