องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่สอบเคสและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่สอบเคส และมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย เหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้) หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลากด 

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23