องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เข้ารับวัคซีนโควิด 19


ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

พาลูกและบุตรหลานที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี

เข้ารับวัคซีนโควิด 19

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการป่วยหนัก

ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23