องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองช่าง

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
  นายประทีป เพ็ชชะ  
  นายช่างโยธา  
 
   

  นายธีรภัทร ไพฑูรย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
นายสำราญ คล้ายคลึง นายอำนาจ เสือเอ๋ง นายสมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

   
นายเบิ่ม ช่วยประดิษฐ์   นางสาวสุดารัตน์ สอนประดิษฐ์
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป