ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
17-01-2021
จำนวนคนดู : 10
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
12-01-2021
จำนวนคนดู : 18
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอองครักษ์ แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
12-01-2021
จำนวนคนดู : 15
จังหวัดนครนายกได้จัดทำเพจ Facebook ขึ้น ในชื่อว่า "จังหวัดนครนายกสู้ภัยโควิด" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
12-01-2021
จำนวนคนดู : 10
ประกาศจังหวัดนครนายก​ ฉบับที่​ 7/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครนายก
11-01-2021
จำนวนคนดู : 6
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9