ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
10-12-2018
จำนวนคนดู : 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-08-2018
จำนวนคนดู : 167
พิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
25-07-2018
จำนวนคนดู : 121
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 อ้ตรา 1. เจ้าพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 4. นายช่างโยธา 1 อัตรา
03-07-2018
จำนวนคนดู : 264
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
19-06-2018
จำนวนคนดู : 162
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9