ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกสะพานคลอง 29 หมู่ที่ 2 - สะพานรถไฟ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
26-05-2020
จำนวนคนดู : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดอรุณฉายาราม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-05-2020
จำนวนคนดู : 30
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สปก. ข้างวัดคลอง 30 จากบ้านนางทิพย์ คงเวหล - บ้านนางทิ้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-05-2020
จำนวนคนดู : 27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบน จากบ้านนางจำลอง เหรียญทอง - บ้านณรงค์ แปลงศรี หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-05-2020
จำนวนคนดู : 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-05-2020
จำนวนคนดู : 30
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9