ข่าวประชาสัมพันธ์
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเลื่อนวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จากวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
30-10-2020
จำนวนคนดู : 7
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
29-10-2020
จำนวนคนดู : 8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์กับวิธีคัดเลือก
28-10-2020
จำนวนคนดู : 28
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทางหลวงชนบทนครนายกจะทำการดับไฟทางถนนสาย นย.3012 เพื่อให้ข้าวที่เกษตรกรปลูกได้ออกผลผลิตตามฤดูกาล
28-10-2020
จำนวนคนดู : 6
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด)
27-10-2020
จำนวนคนดู : 6
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9