ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
19-06-2018
จำนวนคนดู : 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร
17-06-2018
จำนวนคนดู : 52
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ **** ไฟล์เอกสาร *****
03-06-2018
จำนวนคนดู : 72
หลักสูตรและวิธีการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และกำหนดวัน,เวลา,สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
25-05-2018
จำนวนคนดู : 79
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 1) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาสำหรับดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่แนบมาด้วย
25-05-2018
จำนวนคนดู : 114
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9