ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดนครนายก
25-09-2020
จำนวนคนดู : 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
07-09-2020
จำนวนคนดู : 19
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ขยายเป็น ภายในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
07-09-2020
จำนวนคนดู : 18
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564
18-08-2020
จำนวนคนดู : 42
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-08-2020
จำนวนคนดู : 48
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9