ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
04-01-2022
จำนวนคนดู : 31
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก อบรมฟรี! ที่พักฟรี! รับสมัครเตรียมเข้าทำงาน บัดนี้ - 7 มกราคม 2565
22-12-2021
จำนวนคนดู : 56
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9