ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ เรื่อง การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พุทธศักราช 2548 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
13-10-2021
จำนวนคนดู : 4
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
12-10-2021
จำนวนคนดู : 8
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
06-10-2021
จำนวนคนดู : 21
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
06-10-2021
จำนวนคนดู : 27
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9