ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลยืนยันแล้วว่า วัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา มีความปลอดภัย และที่สำคัญไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากผิดปกติ
06-04-2021
จำนวนคนดู : 74
Run for life by you heart 2021 - วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต 2564 งานวิ่งวิถีใหม่ New Normal
06-04-2021
จำนวนคนดู : 135
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
05-04-2021
จำนวนคนดู : 82
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
02-04-2021
จำนวนคนดู : 155
ทราบหรือไม่? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ท่านสามารถเรียกร้องสิทธิได้ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ดังนี้ 1. กรณีทั่วไป 2. กรณีเสียชีวิต
01-04-2021
จำนวนคนดู : 66
     
6
  
7
  
8
  
9
     
11