ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด
09-03-2015
จำนวนคนดู : 574
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
     
11