ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
08-12-2020
จำนวนคนดู : 108
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-12-2020
จำนวนคนดู : 101
กกต. เปิดเว็บไซต์ "ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" ช่องทางออนไลน์แค่กรอกตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
26-11-2020
จำนวนคนดู : 181
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.นครนายก วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
25-11-2020
จำนวนคนดู : 163
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 เพื่อให้ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น
24-11-2020
จำนวนคนดู : 85
     
7
  
8
  
9
        
12