ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด โดยเตรียม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤษภาคม (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ *เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 23
03-05-2021
จำนวนคนดู : 84
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /การควบคุมการเดินทางในการเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนครนายก และให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
28-04-2021
จำนวนคนดู : 95
ข้อมูลยืนยันแล้วว่า วัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกา มีความปลอดภัย และที่สำคัญไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดมากผิดปกติ
06-04-2021
จำนวนคนดู : 83
Run for life by you heart 2021 - วิ่งด้วยใจ ให้ชีวิต 2564 งานวิ่งวิถีใหม่ New Normal
06-04-2021
จำนวนคนดู : 149
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
05-04-2021
จำนวนคนดู : 91
     
8
  
9
           
13