ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 อัตรา โดยรายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
08-01-2018
จำนวนคนดู : 221
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 อัตรา โดยรายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
03-01-2018
จำนวนคนดู : 205
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด
26-12-2017
จำนวนคนดู : 204
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-12-2017
จำนวนคนดู : 147
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-12-2017
จำนวนคนดู : 220
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9