ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลอง 30 หมู่ 4
24-05-2017
จำนวนคนดู : 295
+-+-+ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
06-03-2017
จำนวนคนดู : 408
+-+-+ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
06-03-2017
จำนวนคนดู : 344
สอบราคาจ้างเหมาเดินท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน กลางคลอง 30 หมู่ที่ 4 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
19-01-2017
จำนวนคนดู : 300
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9