ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิะีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-03-2019
จำนวนคนดู : 46
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเชิญประชาชน ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
22-01-2019
จำนวนคนดู : 69
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
20-01-2019
จำนวนคนดู : 75
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
10-12-2018
จำนวนคนดู : 73
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-08-2018
จำนวนคนดู : 312
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9