ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
07-09-2021
จำนวนคนดู : 76
ประกาศจังหวัดนครนายกฉบับที่ 48/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม
03-09-2021
จำนวนคนดู : 82
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9