ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
28-02-2021
จำนวนคนดู : 72
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
24-02-2021
จำนวนคนดู : 151
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564
22-02-2021
จำนวนคนดู : 63
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ วัดประสิทธิเวช บริเวณอาคารโดม (ฝั่งศาลา 4 ทิศ)
16-02-2021
จำนวนคนดู : 72
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564
02-02-2021
จำนวนคนดู : 101
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9