ข่าวประชาสัมพันธ์
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 ปี
02-02-2021
จำนวนคนดู : 93
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
17-01-2021
จำนวนคนดู : 171
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
12-01-2021
จำนวนคนดู : 114
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอองครักษ์ แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
12-01-2021
จำนวนคนดู : 112
จังหวัดนครนายกได้จัดทำเพจ Facebook ขึ้น ในชื่อว่า "จังหวัดนครนายกสู้ภัยโควิด" เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
12-01-2021
จำนวนคนดู : 89
     
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9