ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีภูมิลำเนา และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
13-09-2016
จำนวนคนดู : 202
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02-09-2016
จำนวนคนดู : 282
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
01-09-2016
จำนวนคนดู : 279
     
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9