ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
25-08-2021
จำนวนคนดู : 67
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปี พ.ศ. 2564
18-08-2021
จำนวนคนดู : 68
     
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9