ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแล้ว! 3 ฉบับรวด ขยายเวลาบังคับใช้ สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วปท.
07-06-2021
จำนวนคนดู : 66
เรื่องที่ 1 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร เรื่องที่ 2 กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
07-06-2021
จำนวนคนดู : 47
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายกและยกเลิกการกำหนดพื้นที่สถานการณ์
07-06-2021
จำนวนคนดู : 230
31-05-2021
จำนวนคนดู : 60
     
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9