องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]64
2 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
3 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]46
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 24 ก.ย. 2565 ]41
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]41
6 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]149
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]35
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]39
9 ไวรัสตับอักเสบ C [ 10 ส.ค. 2565 ]115
10 ไวรัสตับอักเสบ B [ 10 ส.ค. 2565 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10