องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
รายงานการประชุม สภาอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]8
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]53
3 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 28 ธ.ค. 2564 ]46
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]53
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]50
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]50
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]51
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]46
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 11 มี.ค. 2564 ]47