องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
จริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]204
2 การขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 15 มี.ค. 2566 ]212
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 15 ธ.ค. 2565 ]209
4 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 6 ธ.ค. 2565 ]213
5 การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]225
6 วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2564 ]197