องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 21 ก.ย. 2564 ]69
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]76
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ธ.ค. 2562 ]51