องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 01_ด้านการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 มี.ค. 2565 ]46
2 02_ด้านการรับชำระภาษีป้าย [ 9 มี.ค. 2565 ]37
3 03_ด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 มี.ค. 2565 ]41
4 04_ด้านการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2565 ]34
5 05_การรับชำระค่าขยะมูลฝอย [ 9 มี.ค. 2565 ]35
6 06_การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ [ 9 มี.ค. 2565 ]36
7 07_การจดทะเบียนพานิชย์ [ 9 มี.ค. 2565 ]35
8 08_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2565 ]38
9 09_การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มี.ค. 2565 ]36
10 10_การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 มี.ค. 2565 ]36
 
หน้า 1|2