ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ อบต.บางปลากด กำหนด
09-03-2015
จำนวนคนดู : 550
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็น ๓ ฝ่ายระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บางปลากด โดย .......................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับบริการ” โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
29-01-2015
จำนวนคนดู : 367
     
5
  
6
  
7
  
8
  
9
     
11