ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-01-2020
จำนวนคนดู : 62
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด จะมีการจัดกิจกรรม "โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"
14-01-2020
จำนวนคนดู : 51
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ในห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต
29-11-2019
จำนวนคนดู : 73
นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เข้าร่วมประกอบพิธีการรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"
11-10-2019
จำนวนคนดู : 83
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ บ่อน้ำเปรี้ยว อุโมงค์คลอง 29 หมู่ 2 ต.บางปลากด
10-10-2019
จำนวนคนดู : 70
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9