ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-04-2019
จำนวนคนดู : 27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-04-2019
จำนวนคนดู : 38
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
01-04-2019
จำนวนคนดู : 31
การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 ด้วยวิะีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-03-2019
จำนวนคนดู : 37
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเชิญประชาชน ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
22-01-2019
จำนวนคนดู : 53
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9