ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกคลอง 14 บ้านนอก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-05-2020
จำนวนคนดู : 27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดอรุณฉายาราม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-05-2020
จำนวนคนดู : 42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกสะพานคลอง 29 หมู่ที่ 2 - สะพานรถไฟ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2020
จำนวนคนดู : 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายหอถังน้ำประปาพร้อมก่อสร้างฐานราก คสล. พร้อมติดตั้งถังประปาเหล็กบรรจุน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบ คสล. ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขยายท่อเมนประปาริมถนน ลาดยางสายเลียบคลอง 29 จากบ้านนายนิ่ม บังเกิด - บ้านนายยิ่ง บุญจง
27-03-2020
จำนวนคนดู : 53
เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19
25-03-2020
จำนวนคนดู : 44
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9