ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
30-05-2019
จำนวนคนดู : 172
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
27-05-2019
จำนวนคนดู : 186
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมตลิ่งเลียบคลองหมู่ 5,6 พร้อมทำเป็นสวนสาธารณะ หมู่ 6 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-05-2019
จำนวนคนดู : 107
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22-05-2019
จำนวนคนดู : 149
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งจากสวนจันทร์จอง-บ้านนางสาวทร รุ่งสว่าง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2019
จำนวนคนดู : 119
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9