ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 อ้ตรา 1. เจ้าพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 4. นายช่างโยธา 1 อัตรา
03-07-2018
จำนวนคนดู : 301
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
19-06-2018
จำนวนคนดู : 209
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร
17-06-2018
จำนวนคนดู : 183
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2561 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด
26-12-2017
จำนวนคนดู : 363
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-12-2017
จำนวนคนดู : 253
   
1
  
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9