ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02-09-2016
จำนวนคนดู : 340
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
01-09-2016
จำนวนคนดู : 333
แบบรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2559
18-08-2016
จำนวนคนดู : 254
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2558
18-08-2016
จำนวนคนดู : 264
     
2
  
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9