องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ