องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามเอกสารข้างล่างนี้
> คลิกเพื่อดูสรุปผลเดือน ตุลาคม 2564    เอกสารประกอบ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ