องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565

- สถานที่

- รายชื่อ (เพิ่มเติม)    เอกสารประกอบ : เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ