องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

เพียงเข้าไปที่ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/5jvpbu 

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อทำแบบประเมิน    เอกสารประกอบ : ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ