องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 
: สถานที่
: รายชื่อ(เพิ่มเติม)
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ