กิจกรรมต่างๆ16 รูปภาพ
เวลา 09.50 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มาลงพื้นที่ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ บ่อน้ำเปรี้ยว อุโมงค์คลอง 29 หมู่ 2 ต.บางปลากด ร่วมกับ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน, อำเภอองครักษ์, อบต.บางปลากด, อบต.ทรายมูล, กำนันอบต.บางปลากด, ชลประทานจังหวัด และบริษัท เนเจอร์ เวนเจอร์ จำกัด