กิจกรรมต่างๆ15 รูปภาพ
ด้วยอำเภอองครักษ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.